Ansvarighetsklausul

SEMA GmbH 
Computer Software und Hardware-Vertrieb

Salzstraße 25
87499 Wildpoldsried (Tyskland)

Tel.:  +49 8304 - 939 0

info@sema-soft.com
www.sema-soft.com

 

SEMA:s företrädare i Sverige
hus49 AB
Hamnen 16
546 92 Mölltorp
Tel.:  +46 505 - 311 60
Mobil  +46 70 - 631 94 32
sandro.pawlas@sema-soft.com

 

Allmänn information enligt § 5 TMG:
Telefonilagstiftning (TMG)

Leverantör
SEMA GmbH Computer Software und Hardware-Vertrieb

Fullmaktsåtagande  
Alexander Neuss (verkställande direktör)

Handelsregister  
Amtsgericht Kempten (Tyskland)
Registernummer: HRB 3383
USt-IdNr.: DE 128 799 034

 

Juridiskt ansvar

Datan på denna webbsida erbjuder uteslutande allmänn information och innebär varken en rådgivning eller ett konkret erbjudande om ett avtal med SEMA. SEMA kontrollerar och uppdaterar informationen på denna webbsida regelbundet. Likaväl kan ingen garanti för aktualitet, riktighet och fullständighet i informationen lämnas. Varje ansvarighet för nåbarheten av denna webbsida såväl som användningen av dess innehåll uteslutes. SEMA förbehåller sig rätten att, utan att i förväg tillkännage, ha rätten att göra ändringar eller kompletteringar i den tillhandahållna informationen. Innehållet av en tredje parts information, som kan nås från denna webbsida eller hänvisas till genom en länk eller hyperlänk är främmande innehåll på vilken SEMA inte har något inflytande eller ansvarighet.